Als online webshop waar we Drinken Eten Ijsjes DEK Blauwestad winkel te koop aanbieden, en Kayaks Online verhuren, verwerkt DEK Blauwestad gegevens van klanten die gebruikmaken van de diensten van DEK Blauwestad. Zowel de klant als consument van DEK Blauwestad zijn van onschatbare waarde voor DEK Blauwestad. Het zorgvuldige en veilige verwerking van gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegeven, is voor DEK Blauwestad dan ook van groot belang.

Middels dit Privacy Statement informeert DEK Blauwestad (“DEK”, Kayakverhuur DEK”, “Drinken Eten Kayakverhuur DEK”, “wij”, “onze”, “ons”) u over de wijze waarop DEK Blauwestad persoonsgegevens van (potentiële) klanten, partners, consumenten en website gebruikers verwerkt.

Bij DEK Blauwestad hechten wij veel waarde aan uw privacy. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring.

 1. Wie is DEK Blauwestad?
 2. DEK Blauwestad’s verantwoordelijkheden
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt DEK Blauwestad?
 4. Verwerkt DEK Blauwestad gevoelige persoonsgegevens?
 5. Waarvoor verwerkt DEK Blauwestad uw persoonsgegevens?
 6. Hoe lang bewaart DEK Blauwestad uw persoonsgegevens?
 7. Hoe beveiligt DEK Blauwestad uw persoonsgegevens?
 8. Deelt DEK Blauwestad uw persoonsgegevens met derden?
 9. Gebruikt DEK Blauwestad cookies?
 10. Welke rechten heeft u?
 11. Hoe kunt u contact opnemen met DEK Blauwestad?
 12. Functionaris Gegevensbescherming
 1. Wie is DEK Blauwestad?

DEK Blauwestad is een bedrijf in Nederland die Kayaks verhuurd vanuit pop up 4, Strand Zuid Blauwestad sinds april 2023 aan onze klanten die duurzaam willen recreëren. DEK Blauwestad bedient haar particuliere en zakelijke klanten face to face, via de telefoon, email, en via webshop(s) over de verhuur van Duurzame Kayaks. DEK Blauwestad is er voor iedereen die behalve Duurzaam wil Kayakken, daarnaast een hapje en drankje wil nuttigen of op wil halen bij DEK.

Meer informatie over KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD kunt u vinden op de pagina over dekblauwestad.nl

 • DEK Blauwestad’s verantwoordelijkheden

Voor alle in deze Privacy Verklaring genoemde activiteiten en doeleinden treed DEK Blauwestad te Nederland op als DEK Blauwestad, verhuur Kayaks en verkoop van Drinken Eten Ijsjes, treed DEK Blauwestad op als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

DEK Blauwestad vervult deze functie omdat Duurzaam recreatie, samen bij elkaar komen en het nuttigen van een hapje en drankje onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

 • Bepaalt welke persoonsgegevens verwerkt moeten worden voor de juiste uitvoering van levering van uw bestelde hapjes, drankjes, kayak
 • Bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door DEK Blauwestad verkregen zijn.
 • Moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Eigen algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van invloed zijn op de klant en consument.
 • Bepaalt welke persoonsgegevens verwerkt moeten worden voor de juiste uitvoering van levering van uw bestelde eten, drinken, kayak
 • DEK Blauwestad verhuurd Kayaks aan Strand Zuid Oldambtmeer;
 • DEK Blauwestad Drinken Eten voor haar klanten;
 • Eigen algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de klant.
 • DEK Blauwestad deelt uw gegevens met Parcels, zoals naam, adres (bezorgen bestelling), email (track en trace om uw bestelling te volgen), telefoonnummer (indien u afwezig bent bij aflevering voor Parcel) om u bestelling op uw bestelling af te laten leveren/afhalen.
 • Welke persoonsgegevens verwerkt DEK Blauwestad?

DEK Blauwestad verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en leveringen/afhaal service DEK Blauwestad en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf direct aan DEK Blauwestad verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht die DEK Blauwestad verwerkt, afhankelijk van het product of dienst die u gebruikt en in welke hoedanigheid afneemt.

Klant

In principe verwerken wij uw persoonlijke gegevens en/of bedrijfsgegevens. Bedrijfsinformatie wordt niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

Indien u als consument een dienst of producten afneemt van DEK Blauwestad worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw straatnaam;
 • Uw postcode;
 • Uw woonplaats;
 • Uw email adres;
 • Uw telefoonnummer;

Indien u zakelijk een dienst of product afneemt van DEK Blauwestad worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw straatnaam;
 • Uw postcode;
 • Uw woonplaats;
 • Uw bedrijfsnaam;
 • Uw BTW nummer;
 • Uw email adres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u deelt via email, contactformulier, telefoon of face to face.

Indien u zakelijke partner ben van DEK Blauwestad worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw straatnaam;
 • Uw postcode;
 • Uw woonplaats;
 • Uw bedrijfsnaam;
 • Uw BTW nummer;
 • Uw email adres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u deelt via email, contactformulier, telefoon of face to face.

Website gebruiker

Als u de website van DEK Blauwestad gebruikt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt (ook afhankelijk van uw acceptatie van cookies);

 • Uw locatie gegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteit op onze websites;
 • Uw ip-adres;
 • Uw internet browser en apparaat type
 • Verwerkt DEK Blauwestad gevoelige persoonsgegevens?

De websites diensten, en producten van DEK Blauwestad zijn niet gericht op activiteiten waarvoor bijzondere categorieën persoonsgegevens moeten worden verwerkt. DEK Blauwestad verzoekt u daarom dergelijke informatie niet te verstrekken.

 • Waarvoor verwerkt DEK Blauwestad uw persoonsgegevens?

Indien u een aanvraag plaatst, een bestelling plaatst of zich aanmeld om klant te worden van DEK Blauwestad worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om contact op te nemen over product, te kunnen antwoorden op aanvragen verzoeken of andere administratieve doeleinden;
 • Om informatie te sturen of te delen over uw product en/of wijzigingen daaraan;
 • Om telefonisch en/of per e-mail contact met u op te nemen indien uw gegevens niet volledig zijn ingevuld bij het afrekenen;
 • Om in te kunnen loggen in uw DEK Blauwestad account in onze webshops;
 • Om uw track en trace te ontvangen om uw bestelling te volgen;
 • Om uw bestelling op het door u aangegeven adres én bij de juiste persoon te bezorgen;

Als u de websites van DEK Blauwestad gebruik, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden (afhankelijk van waar u onze websites voor gebruikt):

 • Het creëren van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de websites van DEK Blauwestad:
 • Om toegang te verlenen tot uw persoonlijke omgeving;
 • Om uw gedrag op de websites van DEK Blauwestad te analyseren en daarmee websites te verbeteren en het aanbod van producen en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften;
 • Om analyses uit te voeren voor statische en analytische doeleinden.

DEK Blauwestad verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen, voor de uitvoering van taken in het algemeen belang en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.

 • Hoe lang bewaart DEK Blauwestad uw persoonsgegevens?

DEK Blauwestad zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Zo worden de persoonsgegevens die DEK Blauwestad ontvangt met betrekking tot het verzenden of gereed maken van uw aanvragen en/of bestelling(en). Zo worden de persoonsgegevens die DEK Blauwestad ontvangt met betrekking tot aanvragen en bestellingen als klant, de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van bestelling(en), niet langer bewaard dan vijf jaar van uw bevestiging of beëindiging van de overeenkomst.

 • Hoe beveiligt DEK Blauwestad uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens zijn voor groot belang voor DEK Blauwestad. DEK Blauwestad heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. DEK Blauwestad gebruikt bijvoorbeeld netwerksegmentatie, technieken zoals firewalls, anti- DDoS-systemen en monitoring van bestandsintegriteit, sterke authenticatie, versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alarmering, en best practices uit de branche voor adequate encryptie en systeemconfiguratie. De functionaliteit van onze beveiligingsmaatregelen wordt periodiek getest.

 • Deelt DEK Blauwestad uw persoonsgegevens met derden?

Verwerkers

DEK Blauwestad deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Wanneer derden uw persoonsgegevens namens on en volgens onze strikte instructies verwerken, treden die derden op als zogenaamde verwerkers. DEK Blauwestad sluit met verwerkers een verwerkingsovereenkomst. Zo zorgt DEK Blauwestad ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op een zorgvuldige manier worden verwerkt, beveiligd met minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als wij hanteren en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. DEK Blauwestad blijft niettemin verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen en zal daarom alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onopzettelijk verlies of wijziging.

(Gezamenlijke) Verwerkingsverantwoordelijken

DEK Blauwestad kan ook gegevens van derden ontvangen of uw persoonsgegevens delen met derden die tevens verwerkingsverantwoordelijken zijn. In die gevallen heeft DEK Blauwestad overeenkomsten gesloten om een gedegen bescherming van persoonsgegevens te waarborgen waar dat wenselijk of vereist is (namelijk waar beide partijen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden).

Een overzicht van verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die gegevens verweken waarvoor DEK Blauwestad verwerkingsverantwoordelijke is, vindt u hier. Wij raden u aan dit overzicht regelmatig te bekijken, aangezien partijen aan het overzicht kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD dit alleen doen wanneer dit wettelijk is toegestaan of nadat wij uw toestemming hebben verkregen.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Bij het verlenen van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens in sommige gevallen worden verwerkt door derden (als verwerker, als gezamenlijke of onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke) buiten de Europese Ruimte (EER). Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in een derde land (een land zonder passend beschermingsniveau zoals aangegeven door de Europese Commissie), zorgt KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD ervoor dat de juiste overeenkomst voor verwerkingsverantwoordelijke of bepalingen voor verwerkingsverantwoordelijke, indien gewenst), een ii) er een geschikte overdrachtsmechanisme is, zoals EU-modelcontactbepalingen. Op deze manier zorgt KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op minimaal hetzelfde niveau zijn beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. 

 • Gebruikt DEK BLAUWESTAD cookies?

KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat zoals een computer, tablet of smartphone. Enerzijds gebruikt KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld  uw voorkeursinstellingen, zodat KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD de websites kan optimaliseren. Anderzijds gebruikt KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD cookies die in uw surfgedrag bijhouden zodat KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Sommige cookies op de website van KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD worden geplaatste door derde partijen, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie over het gebruik van cookies door KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD vindt u in onze Cookie verklaring.

 1. Welke rechten heeft u?

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdracht van of bezwaar tegen de persoonsgegevens die KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD verwerkt, tenzij KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD deze rechten niet kan uitoefenen op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er uitzonderingen van toepassing zijn. Zo is KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD op grond van wettelijke verplichtingen (zoals vermeld onder punt 6) verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren, waardoor we niet altijd al uw persoonsgegevens kunnen verwijderen als u daarom verzoekt.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw privacyrecht(en) sturen naar privacy@Kayakverhuur DEK Blauwestad.nl. dekblauwestad.com KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD wenst er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is en dat u bent wie u zegt te zijn. Als wij niet direct kunnen verifiëren dat u het bent, kan KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart) mee te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie uw pasfoto, <RZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn gemaskeerd ter bescherming van uw privacy. KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het verzoek van dien aard is dat wij die termijn nog eens met 2 maanden mogen verlengen.

 1. Hoe kunt u contact opnemen met KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD?

Als u vragen heeft over hoe KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door e-mail te sturen naar privacy@Kayakverhuur  DEK Blauwestad.com.

Als u van mening bent dat KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of als u niet tevreden bent met het antwoord van KAYAKVERHUUR DEK BLAUWESTAD op uw vraag of verzoek, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthouder (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens). Meer informatie over uw klachtmogelijkheden vindt u hier. Voor de contactgegevens van alle Europese privacy toezichthouders, klik hier.